Over Toast Literair: “ontbijt en lezing – De regenboog van de Vlaamse dialecten Roxane Vandenberghe

21 jan
Brasschaat - Ons Middelheem

Toast Literair: “ontbijt en lezing – De regenboog van de Vlaamse dialecten Roxane Vandenberghe

Roxane Vandenberghe schetst een algemeen beeld van het zeer gevarieerde dialectlandschap in Vlaanderen. Je komt te weten wat dialecten zijn én vooral wat ze niet zijn. Waar komen dialecten vandaan? 

zondag 21 januari 2024 om 09:00 uur

Wat zijn de voornaamste dialectfamilies in Vlaanderen en welke kenmerken bepalen de indeling ervan? Je leert iets over de rijke variatie op het gebied van klanken, woorden en constructies, en je verneemt wat in de dialectwetenschap bedoeld wordt met ‘isoglossen’ en ‘terraslandschappen’.

Roxane Vandenberghe is doctor in de taalkunde en is als onderwijsbegeleider en wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep Nederlandse Taalkunde van de Universiteit Gent. Daar werkt ze o.a. aan de inventarisering, digitalisering en beschrijving van de Vlaamse dialectwoordenschat. Ze is ook medeauteur van de ‘Atlas van het Dialect in Vlaanderen’.

Prijzen

Ticket Prijs
Leden tarief € 19,00
Niet-leden tarief € 24,00

Inschrijven via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 

Prijs: € 19 voor leden, € 24 voor niet-leden

Tijd en Plaats:  9 u. tot 12.30 u. Ons Middelheem, Bredabaan 425, 2930 Brasschaat.

Graag inschrijven vóór 15/01/2024: 

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of via Ria Keysers ☎️ 03 652 12 86