Over Lezing: Een nieuwe straf voor een nieuwe wereld - Hans Claus

07 mrt
Brasschaat - Ons Middelheem

Lezing: Een nieuwe straf voor een nieuwe wereld - Hans Claus

Zijn persoonlijke ervaring als gevangenisdirecteur inspireerde Hans Claus tot nieuwe inzichten. Hij legt de brug tussen de straf en de grote maatschappelijke transities die aan de gang zijn. 

donderdag 7 maart 2024 om 20:00 uur

Hij hanteert daarbij het mens- en maatschappijbeeld gepubliceerd  in de ‘Verklaring van 30 november. Krijtlijnen voor een leefbare wereld’. De politiek pikte het idee op. Sindsdien is een paradigmashift begonnen.

Hans Claus is dichter, beeldhouwer, schilder en fotograaf maar ook criminoloog en gevangenisdirecteur. Het samenvloeien van deze twee werelden leidde tot de creatie van een nieuw detentieconcept: het kleinschalige en maatschappelijk verankerde  detentiehuis.

Prijzen

Ticket Prijs
Leden tarief in voorverkoop € 8,00
Niet-leden tarief in voorverkoop € 12,00
Opgelet: aan de kassa betaal je bovenop het tarief, extra € 2,00

Inschrijven via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 

Tijd en plaats: 20.00 u. – Ons Middelheem, Bredabaan 425, 2930 Brasschaat

Betalen: op rekening BE46 4151 1669 3136   Davidsfonds Brasschaat, met de vermelding "gevangenis"