Over Gegidst bezoek aan het Mariadomein in de wijk Kaart

16 mei
Brasschaat - Ons Middelheem

Gegidst bezoek aan het Mariadomein in de wijk Kaart

Honderd jaar geleden werden de  Lourdesgrot, de Zevenweeënweg, de Kruisweg en de St.Rochuskapel van Stabroek verhuisd naar de Rustoordlei in Brasschaat. Privé personen betaalden zowel de staties van de Zevenweeënweg als die van de Kruisweg. Hun naam werd op elke statie vermeld. 

donderdag 16 mei 2024 om 20:00 uur

Er vonden in de tweede helft van de 20e eeuw verschillende restauraties plaats. Wat is de geschiedenis van de Lourdesgrot in onze contreien? Wie herinnert zich nog de schoolbedevaarten naar deze bijzondere plaats? Bij mooi weer vindt deze lezing plaats aan de Mariagrot om 20.00 u.; bij regenweer in Ons Middelheem.

Davidsfondslid Frederik Pieters is handelsingenieur en licentiaat in de rechten. Hij is secretaris van de kerkfabriek Heilige Familie, secretaris van het centraal kerkbestuur van Brasschaat en volgde de restauratiewerken vanop de eerste rij neemt ons mee in de tijd.

 

Prijzen

Prijs:   In voorverkoop:  € 12;   DF-leden € 8;   <25 jaar € 4.   (Aan de kassa € 2 extra).

Tijd: 20 u.

Plaats:  Indien u bent ingeschreven, ontvangt u 15 mei info waar de lezing doorgaat. 

Inschrijven: activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of via Ria Keysers ☎️ 03 652 12 86

Betalen: op rekening BE46 4151 1669 3136 – Davidsfonds Brasschaat, met de vermelding “Mariagrot”.