Over Lezing: Van wie is het Beloofde Land? - Ludo Abicht !! opgelet!! DE LEZING GAAT DOOR IN HET SINT-MICHIELSCOLLEGE BRASSCHAAT

22 nov
Brasschaat - Sint-Michielscollege

Lezing: Van wie is het Beloofde Land? - Ludo Abicht !! opgelet!! DE LEZING GAAT DOOR IN HET SINT-MICHIELSCOLLEGE BRASSCHAAT

Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever staan momenteel elke dag in de actualiteit met schrijnende verhalen en beelden vol geweld en leed aan beide kanten bij de burgerbevolking. Welke ideeën en principes liggen er aan de basis van dit conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden?

woensdag 22 november 2023 van 20:00 uur tot 22:15 uur

In deze regio wonen Joden, moslims en christenen die elk menen datLudo_Abicht het Beloofde Land aan hen toebehoort. Voor de drie grote wereldgodsdiensten is de regio heilige grond en op politiek vlak ontwikkelde zich doorheen de geschiedenis een lange strijd. Ludo Abicht,  Midden-Oosten expert en autoriteit bij uitstek benadert de vraag vanuit verschillende invalshoeken. Hij probeert uit te klaren aan wie dit stukje Midden-Oosten toekomt. Hij belicht ook de oorlog die er vandaag woedt en veroordeelt scherp het geweld.  

Ludo Abicht is filosoof, publicist en dichter. Hij doceerde filosofie en cultuurgeschiedenis aan o.a. Berkeley in de VS en aan de UA. Hij publiceerde talrijke boeken en artikels over het Israëlisch-Palestijns conflict, de joodse cultuur, het Midden-Oosten, filosofie, ethica, integratie en nationalisme.  

Prijzen

Ticket Prijs
Leden tarief in voorverkoop € 8,00
Niet-leden tarief in voorverkoop € 12,00
Opgelet: aan de kassa betaal je bovenop het tarief, extra € 2,00

Inschrijven via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 

Tijd en plaats: 20.00 u. – Sint-Michielscollege Brasschaat, Kapelsesteenweg 72, 2930 Brasschaat

Betalen: op rekening BE46 4151 1669 3136   Davidsfonds Brasschaat, met de vermelding "Het Beloofde Land"

Wij doen een warme oproep om - naast de gewone prijs voor een lezing - een schenking over te schrijven op onze rekening BE46 4151 1669 3136. Ludo Abicht bezorgt de opbrengst van deze avond integraal aan de oorlogsslachtoffers.